Kallelse till Årsmöte 2014


Sveslots årsmöte 2014 kommer att hållas i Boxholm i samband
med Open12SM 3 lördagen den 15 november.


Förslag till frågor att tas upp på årsmötet måste skriftligen vara Sveslot tillhanda
enligt Sveslots stadgar § 8 på:

info@sveslot.se


Sveslots stadgar:
Klicka på  Om Sveslot / Stadgar

Styrelsen